محمد حسینی (تفرش)

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: حسینی (تفرش) تاریخ تولد: 1347/06/31 حوزه انتخابیه: تفرش آشتیان و فراهان
نام: محمد
نام خانوادگی: حسینی (تفرش)
حوزه انتخابیه: تفرش آشتیان و فراهان
محمد حسینی (تفرش)

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
فراهان فراهان - شهر فرمهین - خیابان تربیت - طبقه دوم 08633724040 08633724040
09122401731
تفرش تفرش - خیابان آیت الله سعیدی - طبقه دوم 08636231438 08636231438
شهر آشتیان - خیابان آقا زیارت - طبقه دوم فروشگاه عظیم تقی 08637224843 08637224843
2610 2346 2285 1518
Parameter:100729!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون