عبدالکریم حسین زاده (نقده)

مشخصات

نام: عبدالکریم نام خانوادگی: حسین زاده (نقده) تاریخ تولد: 1359 حوزه انتخابیه: نقده و اشنویه
نام: عبدالکریم
نام خانوادگی: حسین زاده (نقده)
حوزه انتخابیه: نقده و اشنویه
عبدالکریم حسین زاده (نقده)

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
نقده نقده- خیابان امام خمینی(ره)- جنب بانک رفاه 04435632562 04435632562
اشنویه اشنویه- خیابان بعثت- رو به روی مسجد امام جعفر صادق 04444632888 04444632888
2608 2483 2263 1518
Parameter:100727!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر