محمد صادق حسنی جوریابی

مشخصات

نام: محمد صادق نام خانوادگی: حسنی جوریابی تاریخ تولد: 1344/12/29 حوزه انتخابیه: رشت
نام: محمد صادق
نام خانوادگی: حسنی جوریابی
حوزه انتخابیه: رشت
محمد صادق حسنی جوریابی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

t>

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
رشت رشت - میدان صیقلان - نرسیده به میدان زرچوب 01333310176 01333310176
4144643199
09121599217
2607 2377 2282 1518
Parameter:100726!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون