سهیلا جلودارزاده

مشخصات

نام: سهیلا نام خانوادگی: جلودارزاده تاریخ تولد: 1337/01/01
محل تولد: شهر ری استان: تهران حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
آراء ماخوذه: 1333327 کل آراء: 3244056 درصد آرا : 41/10%
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نساجی سابقه نمایندگی: پنجم+ششم+هفتم
نام: سهیلا
نام خانوادگی: جلودارزاده
تاریخ تولد: 1337/01/01
محل تولد: شهر ری
استان: تهران
حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
آراء ماخوذه: 1333327
کل آراء: 3244056
درصد آرا : 41/10%
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نساجی
سابقه نمایندگی: پنجم+ششم+هفتم

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
میدان بهارستان مجلس شوای اسلامی طبقه هفتم دفاتر 33440203
خیابان ابوریحان خانه کارگر اتحادیه زنان کارگر 66954218
شهر ری - دفتر خانه کارگر 55232059
اسلامشهر - دفتر خانه کارگر 56139942
2595 2349 2265 1518
Parameter:100715!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون