محمد رضا تابش

مشخصات

نام: محمد رضا نام خانوادگی: تابش تاریخ تولد: 1337/07/05 حوزه انتخابیه: اردکان
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: تابش
حوزه انتخابیه: اردکان
محمد رضا تابش

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
اردکان خیابان شهید رجایی 03532223940 03532221990
2585 2294 2288 1518
Parameter:100705!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون