شکور پور حسین شقلان

مشخصات

نام: شکور نام خانوادگی: پور حسین شقلان تاریخ تولد: 1356/08/01
محل تولد: روستای شقلان استان: اردبیل حوزه انتخابیه: پارس آباد و بیله سوار
آراء ماخوذه: 52731 کل آراء: 10306 درصد آرا : 52/05%
نام: شکور
نام خانوادگی: پور حسین شقلان
تاریخ تولد: 1356/08/01
محل تولد: روستای شقلان
استان: اردبیل
حوزه انتخابیه: پارس آباد و بیله سوار
آراء ماخوذه: 52731
کل آراء: 10306
درصد آرا : 52/05%
شکور پور حسین شقلان

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2583 2336 2258 1518
Parameter:100703!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون