مسعود پزشکیان

مشخصات

نام: مسعود نام خانوادگی: پزشکیان تاریخ تولد: 1333/07/07
محل تولد: مهاباد استان: آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه: تبریز آذر شهر و اسکو
آراء ماخوذه: 261605 کل آراء: 721122 درصد آرا : 36/27%
سابقه نمایندگی: هشتم+نهم
نام: مسعود
نام خانوادگی: پزشکیان
تاریخ تولد: 1333/07/07
محل تولد: مهاباد
استان: آذربایجان شرقی
حوزه انتخابیه: تبریز آذر شهر و اسکو
آراء ماخوذه: 261605
کل آراء: 721122
درصد آرا : 36/27%
سابقه نمایندگی: هشتم+نهم
مسعود پزشکیان

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2579 2342 2262 1518
Parameter:100699!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون