احمد بیگدلی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: بیگدلی تاریخ تولد: 1355/06/25
محل تولد: زنجان استان: زنجان حوزه انتخابیه: خدابنده
آراء ماخوذه: 73371 کل آراء: 73371 درصد آرا : 53/26%
تحصیلات: دکتری دندانپزشکی
نام: احمد
نام خانوادگی: بیگدلی
تاریخ تولد: 1355/06/25
محل تولد: زنجان
استان: زنجان
حوزه انتخابیه: خدابنده
آراء ماخوذه: 73371
کل آراء: 73371
درصد آرا : 53/26%
تحصیلات: دکتری دندانپزشکی
احمد بیگدلی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شهرستان خدابنده قیدار - بلوار امام - نبش آذر یک 34226760 34226759
2575 2355 2271 1518
Parameter:100695!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون