شهروز برزگر کلشانی

مشخصات

نام: شهروز نام خانوادگی: برزگر کلشانی تاریخ تولد: 1354/07/01
محل تولد: سلماس استان: آذربایجان غربی حوزه انتخابیه: سلماس
آراء ماخوذه: 39809 کل آراء: 71874 درصد آرا : 55/38%
تحصیلات: کارشناس ارشد روابط بین الملل
نام: شهروز
نام خانوادگی: برزگر کلشانی
تاریخ تولد: 1354/07/01
محل تولد: سلماس
استان: آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه: سلماس
آراء ماخوذه: 39809
کل آراء: 71874
درصد آرا : 55/38%
تحصیلات: کارشناس ارشد روابط بین الملل
شهروز برزگر کلشانی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
سلماس روبروی فرمانداری 04435256400 04435256300
2565 2395 2263 1518