صفحه اصلی » نمایندگان » دوره دهم

مشخصات نماینده

نام: سعید نام خانوادگی: باستانی تاریخ تولد: 1350/06/20
محل تولد: تربت حیدریه استان: خراسان رضوی حوزه انتخابیه: تربت حیدریه مه ولات و زاوه
آراء ماخوذه: 66641 کل آراء: 107522 درصد آرا : 61/97%
تحصیلات: سابقه نمایندگی:
نام: سعید
نام خانوادگی: باستانی
تاریخ تولد: 1350/06/20
محل تولد: تربت حیدریه
استان: خراسان رضوی
حوزه انتخابیه: تربت حیدریه مه ولات و زاوه
آراء ماخوذه: 66641
کل آراء: 107522
درصد آرا : 61/97%
تحصیلات:
سابقه نمایندگی:

اخبار

7771|پوسته جدید - الگو لیست - صفحه نمایندگان- مرتبط ها- اخبار

نطق و مصاحبه ها

7757|پوسته جدید - الگو لیست - اسلایدی - مرتبط ها- نطق و مصاحبه
7690|پوسته جدید - الگوی مرتبط (گروه دوستی)

گروههای دوستی

7722|پوسته جدید - الگوی مرتبط (فراکسیون)

فراکسیون

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2559 2344 2268 1518
Parameter:100680!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین