عبدالغفور ایران نژاد

مشخصات

نام: عبدالغفور نام خانوادگی: ایران نژاد تاریخ تولد: 1335
محل تولد: پزم استان: سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه: چابهار نیکشهر کنارک و قصر قند
آراء ماخوذه: 82473 کل آراء: 201948 درصد آرا : 40/83%
سابقه نمایندگی: چهارم+ششم+هفتم
نام: عبدالغفور
نام خانوادگی: ایران نژاد
تاریخ تولد: 1335
محل تولد: پزم
استان: سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه: چابهار نیکشهر کنارک و قصر قند
آراء ماخوذه: 82473
کل آراء: 201948
درصد آرا : 40/83%
سابقه نمایندگی: چهارم+ششم+هفتم
عبدالغفور ایران نژاد

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
چابهار چابهار 5435334002
کنارک کنارک 05435381125
زر آباد 05435392288
2552 2352 2273 1518
Parameter:100676!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون