احمد انارکی محمدی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: انارکی محمدی تاریخ تولد: 1348/02/09 حوزه انتخابیه: رفسنجان و انار
نام: احمد
نام خانوادگی: انارکی محمدی
حوزه انتخابیه: رفسنجان و انار
احمد انارکی محمدی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
رفسنجان رفسنجان- خیابان امام خمینی(ره)- امام خمینی 24- خانه ملت 03434259990 03434259991
انار انار- بلوار شهید مطهری- خانه ملت 03434387500 03434388600
2549 2378 2278 1518
Parameter:100673!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون