سلام امینی (ایلام)

مشخصات

نام: سلام نام خانوادگی: امینی (ایلام) تاریخ تولد: 1345/08/17
محل تولد: بغداد استان: ایلام حوزه انتخابیه: ایلام ایوان چرداول مهران ملکشاهی و شیروان
آراء ماخوذه: 61338 کل آراء: 165289 درصد آرا : 37/10%
تحصیلات: دانشجوی دوره دکتری
نام: سلام
نام خانوادگی: امینی (ایلام)
تاریخ تولد: 1345/08/17
محل تولد: بغداد
استان: ایلام
حوزه انتخابیه: ایلام ایوان چرداول مهران ملکشاهی و شیروان
آراء ماخوذه: 61338
کل آراء: 165289
درصد آرا : 37/10%
تحصیلات: دانشجوی دوره دکتری

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
ایلامپنج راه جهاداول خیابان نهضت 084-3336329 084-33363729
2546 2308 2261 1518
Parameter:100670!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون