ضیاء اله اعزازی ملکی

مشخصات

نام: ضیاء اله نام خانوادگی: اعزازی ملکی تاریخ تولد: 1344
محل تولد: میاندوآب استان: آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه: بناب
آراء ماخوذه: 26383 کل آراء: 74688 درصد آرا : 35/32%
سابقه نمایندگی: هشتم
نام: ضیاء اله
نام خانوادگی: اعزازی ملکی
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: میاندوآب
استان: آذربایجان شرقی
حوزه انتخابیه: بناب
آراء ماخوذه: 26383
کل آراء: 74688
درصد آرا : 35/32%
سابقه نمایندگی: هشتم
ضیاء اله اعزازی ملکی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2534 2322 2262 1518
Parameter:100658!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون