علی اسدی کرم

مشخصات

نام: علی نام خانوادگی: اسدی کرم تاریخ تولد: 1343/09/03 حوزه انتخابیه: شهر بابک
نام: علی
نام خانوادگی: اسدی کرم
حوزه انتخابیه: شهر بابک
علی اسدی کرم

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شهر بابک شهر بابک- خیابان ولیعصر - ولیعصر 31- رو به روی فضای سبز 03434114217 03434114216
2531 2408 2278 1518
Parameter:100655!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون