ابوالفضل ابوترابی

مشخصات

نام: ابوالفضل نام خانوادگی: ابوترابی تاریخ تولد: 1355/01/03
محل تولد: نجف آباد استان: اصفهان حوزه انتخابیه: نجف آباد تیران و کرون
آراء ماخوذه: 64527 کل آراء: 137647 درصد آرا : 46/87%
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی سابقه نمایندگی: نهم
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: ابوترابی
تاریخ تولد: 1355/01/03
محل تولد: نجف آباد
استان: اصفهان
حوزه انتخابیه: نجف آباد تیران و کرون
آراء ماخوذه: 64527
کل آراء: 137647
درصد آرا : 46/87%
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی
سابقه نمایندگی: نهم
ابوالفضل ابوترابی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
نجف آباد روبروی فرمانداری خانه ملت نجف آباد روبروی فرمانداری خانه ملت 03142612161-2 03142612100
تیران و کرون روبروی پمپ بنزین تیران و کرون روبروی پمپ بنزین 0313142220600 03142220666
2525 2481 2259 1518
Parameter:100649!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون