ژرژیک ابرامیان

مشخصات

نام: ژرژیک نام خانوادگی: ابرامیان تاریخ تولد: 1331/01/18
محل تولد: تهران استان: اقلیت دینی حوزه انتخابیه: مسیحیان ارمنی جنوب ایران
آراء ماخوذه: 2290 کل آراء: 2290 درصد آرا : 1
سابقه نمایندگی: ششم
نام: ژرژیک
نام خانوادگی: ابرامیان
تاریخ تولد: 1331/01/18
محل تولد: تهران
استان: اقلیت دینی
حوزه انتخابیه: مسیحیان ارمنی جنوب ایران
آراء ماخوذه: 2290
کل آراء: 2290
درصد آرا : 1
سابقه نمایندگی: ششم
ژرژیک ابرامیان

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2553 3178 2289 1518
Parameter:100645!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون