محمد آشوری تازیانی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: آشوری تازیانی تاریخ تولد: 1341/04/20 حوزه انتخابیه: بندر عباس قشم ابوموسی حاجی آباد و خمیر
نام: محمد
نام خانوادگی: آشوری تازیانی
حوزه انتخابیه: بندر عباس قشم ابوموسی حاجی آباد و خمیر
محمد آشوری تازیانی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2555 2324 2286 1518
Parameter:100643!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون