یوسف نجفی

مشخصات

نام: یوسف نام خانوادگی: نجفی تاریخ تولد: 1350 حوزه انتخابیه: مراغه عجبشیر سراجو و قلعهچای
نام: یوسف
نام خانوادگی: نجفی
حوزه انتخابیه: مراغه عجبشیر سراجو و قلعهچای
یوسف نجفی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:228360!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون