گوهرالشریعه دستغیب

مشخصات

نام: گوهرالشریعه نام خانوادگی: دستغیب تاریخ تولد: 1314 حوزه انتخابیه: تهران
نام: گوهرالشریعه
نام خانوادگی: دستغیب
حوزه انتخابیه: تهران
گوهرالشریعه دستغیب

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363010!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون