ولی رعیت

مشخصات

نام: ولی نام خانوادگی: رعیت تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: قائمشهر-سوادکوه-و-جویبار
نام: ولی
نام خانوادگی: رعیت
حوزه انتخابیه: قائمشهر-سوادکوه-و-جویبار
ولی رعیت

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226583!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون