ولی الله شجاع-پوریان

مشخصات

نام: ولیالله نام خانوادگی: شجاع-پوریان تاریخ تولد: 1341 حوزه انتخابیه: بهبهان
نام: ولیالله
نام خانوادگی: شجاع-پوریان
حوزه انتخابیه: بهبهان
ولی الله شجاع-پوریان

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226613!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون