ولی اسماعیلی

مشخصات

نام: ولی نام خانوادگی: اسماعیلی حوزه انتخابیه: گرمی
نام: ولی
نام خانوادگی: اسماعیلی
حوزه انتخابیه: گرمی
ولی اسماعیلی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457844!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون