هاشم حجازی‌فر

مشخصات

نام: هاشم نام خانوادگی: حجازیفر تاریخ تولد: 1321 حوزه انتخابیه: خوی و چایپاره
نام: هاشم
نام خانوادگی: حجازیفر
حوزه انتخابیه: خوی و چایپاره
هاشم حجازی‌فر

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265650!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر