صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم مجلس شورای اسلامی

مشخصات نماینده

نام: ناصر نام خانوادگی: شریفی تاریخ تولد:
محل تولد: بستک استان: هرمزگان حوزه انتخابیه: بندر لنگه بستک و پارسیان
آراء ماخوذه: کل آراء: درصد آرا :
تحصیلات: کمیسیون شوراها(سال اول) سابقه نمایندگی:
نام: ناصر
نام خانوادگی: شریفی
تاریخ تولد:
محل تولد: بستک
استان: هرمزگان
حوزه انتخابیه: بندر لنگه بستک و پارسیان
آراء ماخوذه:
کل آراء:
درصد آرا :
تحصیلات: کمیسیون شوراها(سال اول)
سابقه نمایندگی:

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2677 2325 2286 1518
Parameter:269120!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین