نازمحمد ولیپور

مشخصات

نام: نازمحمد نام خانوادگی: ولیپور تاریخ تولد: 1342 حوزه انتخابیه: کردکوی-ترکمن-بندگز-و-کمیشان
نام: نازمحمد
نام خانوادگی: ولیپور
حوزه انتخابیه: کردکوی-ترکمن-بندگز-و-کمیشان
نازمحمد ولیپور

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226753!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون