میرقسمت موسوی-اصل

مشخصات

نام: میرقسمت نام خانوادگی: موسوی-اصل تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: گرمی
نام: میرقسمت
نام خانوادگی: موسوی-اصل
حوزه انتخابیه: گرمی
میرقسمت موسوی-اصل

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226715!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون