میرغفار سجادنژاد الوار

مشخصات

نام: میرغفار نام خانوادگی: سجادنژاد الوار تاریخ تولد: 1309
محل تولد: تبریز استان: آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه: بستانآباد
آراء ماخوذه: 11488 کل آراء: 19539 درصد آرا : 58/8
نام: میرغفار
نام خانوادگی: سجادنژاد الوار
تاریخ تولد: 1309
محل تولد: تبریز
استان: آذربایجان شرقی
حوزه انتخابیه: بستانآباد
آراء ماخوذه: 11488
کل آراء: 19539
درصد آرا : 58/8
میرغفار سجادنژاد الوار

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363049!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون