موسی قربانی

مشخصات

نام: موسی نام خانوادگی: قربانی تاریخ تولد: 1339
محل تولد: قائنات استان: خراسان حوزه انتخابیه: قائنات
آراء ماخوذه: 35110 کل آراء: 63138 درصد آرا : 55/6
نام: موسی
نام خانوادگی: قربانی
تاریخ تولد: 1339
محل تولد: قائنات
استان: خراسان
حوزه انتخابیه: قائنات
آراء ماخوذه: 35110
کل آراء: 63138
درصد آرا : 55/6
موسی قربانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:366253!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون