مهرانگیز مروتی

مشخصات

نام: مهرانگیز نام خانوادگی: مروتی تاریخ تولد: 1341 حوزه انتخابیه: خلخال-و-کوثر
نام: مهرانگیز
نام خانوادگی: مروتی
حوزه انتخابیه: خلخال-و-کوثر
مهرانگیز مروتی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226700!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون