مهدی کروبی

مشخصات

نام: مهدی نام خانوادگی: کروبی تاریخ تولد: 1316 حوزه انتخابیه: تهران
نام: مهدی
نام خانوادگی: کروبی
حوزه انتخابیه: تهران
مهدی کروبی

نواب رئیس

دوره سوم_سال دوم
دوره سوم_سال دوم

دوره سوم_سال اول
دوره سوم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:266124!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون