مهدی آیتی

مشخصات

نام: مهدی نام خانوادگی: آیتی تاریخ تولد: 1336 حوزه انتخابیه: بیرجند-درمیان-و-خوسف
نام: مهدی
نام خانوادگی: آیتی
حوزه انتخابیه: بیرجند-درمیان-و-خوسف
مهدی آیتی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226501!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون