منوچهر متکی

مشخصات

نام: منوچهر نام خانوادگی: متکی تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: کردکوی ترکمن بندگز و کمیشان
نام: منوچهر
نام خانوادگی: متکی
حوزه انتخابیه: کردکوی ترکمن بندگز و کمیشان
منوچهر متکی

اعضای هیات رئیسه

دوره اول_سال چهارم
دوره اول_سال چهارم

دوره اول_سال سوم
دوره اول_سال سوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363143!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون