مفید کیائی‌نژاد

مشخصات

نام: مفید نام خانوادگی: کیائینژاد تاریخ تولد: 1331 حوزه انتخابیه: ساوجبلاغ نظرآباد و طالقان
نام: مفید
نام خانوادگی: کیائینژاد
حوزه انتخابیه: ساوجبلاغ نظرآباد و طالقان
مفید کیائی‌نژاد

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365154!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر