مصطفی ناصری

مشخصات

نام: مصطفی نام خانوادگی: ناصری تاریخ تولد: 1330 حوزه انتخابیه: زنجان و طارم
نام: مصطفی
نام خانوادگی: ناصری
حوزه انتخابیه: زنجان و طارم
مصطفی ناصری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265850!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون