مصطفی فومنی حائری

مشخصات

نام: مصطفی نام خانوادگی: فومنی حائری تاریخ تولد: 1329 حوزه انتخابیه: فومن و شفت
نام: مصطفی
نام خانوادگی: فومنی حائری
حوزه انتخابیه: فومن و شفت
مصطفی فومنی حائری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363126!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون