مصطفی خانزادی

مشخصات

نام: مصطفی نام خانوادگی: خانزادی تاریخ تولد: 1337 حوزه انتخابیه: دماوند-و-فیروزکوه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: خانزادی
حوزه انتخابیه: دماوند-و-فیروزکوه
مصطفی خانزادی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226558!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون