مسلم میرزاپور کلشتری

مشخصات

نام: مسلم نام خانوادگی: میرزاپور کلشتری تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: رودبار
نام: مسلم
نام خانوادگی: میرزاپور کلشتری
حوزه انتخابیه: رودبار
مسلم میرزاپور کلشتری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363186!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون