مرتضی فهیم کرمانی

مشخصات

نام: مرتضی نام خانوادگی: فهیم کرمانی تاریخ تولد: 1313 حوزه انتخابیه: کرمان
نام: مرتضی
نام خانوادگی: فهیم کرمانی
حوزه انتخابیه: کرمان
مرتضی فهیم کرمانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363125!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون