مرتضی رضوی

مشخصات

نام: مرتضی نام خانوادگی: رضوی تاریخ تولد: 1326 حوزه انتخابیه: تبریز آذرشهر و اسکو
نام: مرتضی
نام خانوادگی: رضوی
حوزه انتخابیه: تبریز آذرشهر و اسکو
مرتضی رضوی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265700!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر