مرتضی الویری

مشخصات

نام: مرتضی نام خانوادگی: الویری تاریخ تولد: 1327 حوزه انتخابیه: دماوند و فیروزکوه
نام: مرتضی
نام خانوادگی: الویری
حوزه انتخابیه: دماوند و فیروزکوه
مرتضی الویری

اعضای هیات رئیسه

دوره اول_سال چهارم
دوره اول_سال چهارم

دوره اول_سال سوم
دوره اول_سال سوم

دوره اول_سال اول
دوره اول_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362912!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون