محمود جمالی

مشخصات

نام: محمود نام خانوادگی: جمالی تاریخ تولد: 1325
محل تولد: کاشان استان: اصفهان حوزه انتخابیه: کاشان آران و بیدگل
آراء ماخوذه: 53980 کل آراء: 135317 درصد آرا : 39/8
نام: محمود
نام خانوادگی: جمالی
تاریخ تولد: 1325
محل تولد: کاشان
استان: اصفهان
حوزه انتخابیه: کاشان آران و بیدگل
آراء ماخوذه: 53980
کل آراء: 135317
درصد آرا : 39/8
محمود جمالی

اعضای هیات رئیسه

دوره پنجم_سال سوم
دوره پنجم_سال سوم

دوره پنجم_سال دوم
دوره پنجم_سال دوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:366128!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون