محمد یزدی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: یزدی تاریخ تولد: 1328
محل تولد: اصفهان استان: مرکزی حوزه انتخابیه: قم
آراء ماخوذه: 129678 کل آراء: 156049 درصد آرا : 83/1
نام: محمد
نام خانوادگی: یزدی
تاریخ تولد: 1328
محل تولد: اصفهان
استان: مرکزی
حوزه انتخابیه: قم
آراء ماخوذه: 129678
کل آراء: 156049
درصد آرا : 83/1
محمد یزدی

نواب رئیس

دوره اول_سال چهارم
دوره اول_سال چهارم

دوره اول_سال سوم
دوره اول_سال سوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363219!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون