محمد یزدی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: یزدی تاریخ تولد: 1310 حوزه انتخابیه: تهران
نام: محمد
نام خانوادگی: یزدی
حوزه انتخابیه: تهران
محمد یزدی

نواب رئیس

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

دوره دوم_سال اول
دوره دوم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265870!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون