محمد یزدی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: یزدی تاریخ تولد: 1310
محل تولد: قم استان: تهران حوزه انتخابیه: تهران
آراء ماخوذه: 757336 کل آراء: 1251160 درصد آرا : 60/5
نام: محمد
نام خانوادگی: یزدی
تاریخ تولد: 1310
محل تولد: قم
استان: تهران
حوزه انتخابیه: تهران
آراء ماخوذه: 757336
کل آراء: 1251160
درصد آرا : 60/5
محمد یزدی

نواب رئیس

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

دوره دوم_سال اول
دوره دوم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265870!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون