محمد نوروزی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: نوروزی تاریخ تولد: 1320 حوزه انتخابیه: گنبد کاووس
نام: محمد
نام خانوادگی: نوروزی
حوزه انتخابیه: گنبد کاووس
محمد نوروزی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363203!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون