محمد غفاری

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: غفاری تاریخ تولد: 1314 حوزه انتخابیه: سلماس
نام: محمد
نام خانوادگی: غفاری
حوزه انتخابیه: سلماس
محمد غفاری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363113!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون