محمد صادق صادقی

مشخصات

نام: محمد-صادق نام خانوادگی: صادقی تاریخ تولد: 1339 حوزه انتخابیه: علیاباد-کتول
نام: محمد-صادق
نام خانوادگی: صادقی
حوزه انتخابیه: علیاباد-کتول
محمد صادق صادقی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226623!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون