محمد شاهی-عربلو

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: شاهی-عربلو تاریخ تولد: 1342 حوزه انتخابیه: هشترود-و-چاراویمان
نام: محمد
نام خانوادگی: شاهی-عربلو
حوزه انتخابیه: هشترود-و-چاراویمان
محمد شاهی-عربلو

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226610!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون