محمد رشیدیان

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: رشیدیان تاریخ تولد: 1317 حوزه انتخابیه: آبادان
نام: محمد
نام خانوادگی: رشیدیان
حوزه انتخابیه: آبادان
محمد رشیدیان

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265699!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون