محمد رجائیان

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: رجائیان تاریخ تولد: 1315 حوزه انتخابیه: زنجان و طارم
نام: محمد
نام خانوادگی: رجائیان
حوزه انتخابیه: زنجان و طارم
محمد رجائیان

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363021!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون